EN VELNÆRT PLEN ER STERK

Plenen har bruk for næringsstoffer for å vokse seg tett, sterk og motstandsdyktig overfor ugress, slitasje og tørre perioder.

En velnært plen har et velutviklet rotnett som sørger for at plenen overlever de tørre periodene, uten den kjedelige vissengule fargen.

GJØDSLING

Du bør stille følgende krav til din plengjødsel: Det skal alltid være balanse mellom N (kvelstoff) og K (kalium).Det gir den mest harmoniske vekst. NPK 15-2-17 er den mest optimale kombinasjon. Den må ikke inneholde klor, da det virker som gift på gresset.

Animix plengjødsel, er en organisk gjødsel som sikrer jevn næringstilgang hele vekstsesongen…